Revision

Revision innebär att granska och utvärdera att ett företags ekonomiska redovisning, verksamhet och förvaltning sköts på ett korrekt sätt.

En revision kan med andra ord ses som en kvalitetsstämpel. Detta skapar i sin tur trovärdighet gentemot ditt företags intressenter såsom kunder, leverantörer, banker och myndigheter.

Genom ett nära samarbete med våra klienter hjälper vi på Deltarev dig att säkerställa kvaliteten på ditt företags redovisning och förvaltning.

Besök oss!
Vi finns här.