Rådgivning

Många företagare önskar sig ett bollplank, både vad gäller verksamheten, ekonomin och inom skatteområdet.

Vi som revisorer har lång erfarenhet inom dessa områden och har även byggt upp ett stort externt nätverk vid mer komplexa frågor. Förutom ovanstående har vi även erfarenhet av en mängd olika typer av utredningar. Det kan röra sig om ägarfrågor såsom generationsskiften, bolagsbildningar, ombildningar, omstruktureringar, företagsvärderingar etc.

Övrig tjänster som vi gärna hjälper till med:

  • Bilda och ändra bolag
  • Registreringsärenden hos Bolagsverket
  • Upprättande av avtal såsom kompanjonavtal och aktieägaravtal
  • Due diligence i samband med företagstransaktioner

Vi söker
medarbetare.